Litium rapport: Nordic Digital Commerce in B2B 2022

44% anger att de fokuserat mer på transformation till digital försäljning på grund av pandemin

Årets rapport visar hur nordiska företag fortsätter växla upp sina satsningar i digitala kanaler, en redan stark trend som accelererat ytterligare under pandemin. Rapporten är Litiums sjätte rapport och baseras på svar från fler än 900 respondenter, vilket gör den till Nordens största undersökning om hur produktsäljande företag inom tillverkning och handel gör affärer i digitala kanaler.

Årets rapport är full av insikter, några exempel:

  • 59 procent av företagen räknar med att sälja via digitala kanaler utanför sin hemmamarknad inom tre år

  • Grossisterna ligger före de andra segmenten, då 91 % nu använder digitala kanaler för försäljning eller försäljning.

  • 73 % av B2B-företagen som använder digitala försäljningskanaler förutspår att deras onlineförsäljning kommer att fortsätta att öka under de kommande tre åren.

  • En tredjedel anser att satsningar på digital handel är en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.

Ladda ner rapporten och använd insikterna för er digitaliseringplan framåt. Rapporten är på engelska. 👉

Är du intresserad av årets rapport: Nordic Digital Commerce in B2B 2023? Anmäl intresse här.