Litium rapport: Nordic Digital Commerce in B2B 2023

Nordic Digital Commerce in B2B 2023 visar på hur nordiska B2B-företag fortsätter satsa på sin digitala affär, trots och delvis på grund av en stundande lågkonjunktur. Rapporten är Litiums sjunde rapport och studien genomfördes under februari-mars 2023 och bygger på svar från 920 respondenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom en digital enkät.

Rapporten innehåller massa  intressanta, till exempel:

  • De viktigaste drivkrafterna för digital försäljning är liknande över olika segment och företagsstorlekar. Den främsta drivkraften är återigen att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen.
  • 21% av alla företag som ännu inte erbjuder digital försäljning planerar att ändra på det och lansera en e-handelslösning inom 3 år.
  • Även om den främsta drivkraften är ett internt mål, är de främsta resultaten för företag som för närvarande säljer genom digitala kanaler externa förbättringar: ökad kundservice (12%) och ökad kundnöjdhet (11%).

Ladda ner rapporten och använd insikterna för er digitaliseringplan framåt. Rapporten är på engelska.Intresserad av årets rapport: Nordic Digital Commerce in B2B 2024? Ladda ner den här.