Litium användar-
utbildning

Litium för marknadsförare, produktadministratörer och e-handlare

retailer

Lär dig hur du använder Litiums platform på bästa sätt

Denna kurs är en paketutbildning för dig som arbetar i Litiums plattform. Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med innehåll på webbplatsen. Du får lära dig att skapa sidor och arbeta med text, bilder och länkar. 

Mål
Kunna nyttja Litiums grundläggande styrkor och bli bekant med produkten. Som användare i plattformen behöver du förstå skillnaden i det som är Litiums plattform och vad som är kundanpassat och byggt i projektet. Du kommer också att få lära dig de viktigaste och mest användbara funktionerna i Litium, lära dig att navigera och förstå ramverket.

Innehåll 

 • Litiums Koncept
  • Litiums Plattform
  • Litium Accelerator
  • Ecosystem
  • Design
 • Dashboard
 • Websidor
  • Struktur och navigation
  • Skapa, editera och publicera sidor
 • Media
  • Struktur och navigation
  • Ladda upp filer
 • Kunder
  • Grupper
  • Målgrupper
  • Smarta grupper

 • Skapa produkter
 • Berika
  • Produktegenskaper
  • Språk och översättningar
  • Bilder och filer
 • Skapa produkter och produktstrukturer
  • Varianter och basprodukter
  • Produktrelationer
  • Paket
 • Sök och filer
 • Import och export
 • Gruppering
  • Listor
  • Kategorier
 • Planera och publicera
  • Publicering av kategorier och produkter
 • Arbetsflöden
 • Kampanjhantering
 •  

Kommande kurstillfällen

Plats: Online via Litium Academy Platform
Tid: När du vill, du loggar in och har sedan 7 dagar på dig att fullfölja utbildningen
Pris: 9 900 SEK per person

Allmänna villkor för deltagare

Anmäl dig här